PRETRAGA

Politika privatnosti sastavni je dio općih uvjeta i odredbi ove online trgovine.

Izraz “WOTRA”, “all2shine”, “davatelj usluga” ili “nas” ili “mi” odnosi se na vlasnika ove online trgovine i upravitelja  osobnih podataka čije je službeni naziv “WOTRA d.o.o.”, a sjedište je na adresi Donova cesta 2, SI-1215 Medvode, Slovenija. Registarski broj tvrtke je 1689339, a mjesto registracije je u Ljubljani, Slovenija.

Pojam “vi”, “korisnik”, “kupac”, “pretplatnik” odnosi se na posjetitelja ove online trgovine, kao i potencijalnog pretplatnika ili kupca jednog ili više proizvoda i usluga iz ponude ove online trgovine.

Svrha naše politike o privatnosti je informiranje posjetitelja ove trgovine, korisnika, kupaca, potencijalnih klijenata ili pretplatnika proizvoda i usluga iz ponude ove online trgovine s cilji i temelji obrade osobnih podataka sa strane trvtke WOTRA.

Pravila o privatnosti adresiraju rukovanje podacima koje primamo od vas kada posjetite i koristite ovo online trgovino ili nam pružite informacije na bilo koji drugi način (na primjer u trenutku kupnje, narudžbe, upita itd.).

Nastavljanjem pregledavanja i korištenja ove online trgovine, slažete se s našim općim uvjetima i odredbama, uključujući i našu politiku o privatnosti i o kolačićima koji upravljaju našim odnosom s vama u vezi s ovo trgovino.

 

upravitelj podataka | prikupljeni osobni podaci | pravna osnova | svrha obrade | razdoblje zadržavanja | prijenos osobnih podataka | sloboda izbora | individualna prava | ostvarivanje prava

 

Upravitelj osobnih podataka i kontaktni podaci

Upravitelj osobnih podataka u smislu, kako je definirano važećim zakonima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, je tvrtka:

WOTRA d.o.o.
Donova cesta 2
SI-1215 Medvode
Slovenija
T: +386 40 790 000
W: www.wotra.com

Ako imate bilo kakvih pitanja o korištenju ove politike ili o pravima koja možete ostvariti iz ove politike, kontaktirajte nas pisanim putem na bilo koji od sljedećih načina:

WOTRA d.o.o., Donova cesta 2, SI-1215 Medvode, Slovenija, s dodatkom „Zaštita osobnih podataka – all2shine“
E: privatnost /@/ wotra.com

 

Vrste prikupljenih osobnih podataka

WOTRA može prikupljati sljedeće osobne podatke u skladu s dolje navedenim svrhama u ovi Politiki privatnosti:

 • osnovne kontaktne podatke (ime, prezime, telefonski broj, e-mail adresa, zemlja);
 • analitičke kumulativne ili anonimne informacije o korištenju ove trgovine i informacije o odazivu na naše poruke e-pošte;
 • informacije koje trebamo za dovršetak ugovora i/ili za isporuku kupljenih proizvoda i usluga (informacije o klijentima, kupljenom artiklu, cijeni, adresi za dostavu, vrijemenu isporuke, načinu in datumu plaćanja, informacije o pritužbama, podatki na fakturi i sl.);
 • informacije o autorima stručnih članaka i ostalih sadržaja s njihovim profilom, koje nam daje pojedini autor u svrhu predstavljanja autora;
 • druge podatke koje korisnici ovog portala unose u online obrasce, koji su dizajnirani prema specifičnoj svrsi svakog pojedinačnog obrasca.

 

Pravna osnova za prikupljanje i obradu osobnih podataka

Sukladno zakonima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, možemo vaše osobne podatke obrađivati na sljedećim pravnim osnovama:

 • kada je to nužno da bismo ispunili naše zakonske obveze (npr. izdavanje faktura za kupljenu uslugu ili proizvod, spremanje podataka za obveze vezane uz porez);
 • kada je obrada vaših osobnih podataka neophodna za ispunjenje ugovora kojeg ste sklopili;
 • kada ste dali suglasnost za obradu svojih podataka u određene svrhe, pri čemu uvijek imate pravo opozvati suglasnost
 • kada imamo zakonski interes za obradu vaših osobnih podataka.

Posredovanje osobnih podataka koji su potrebni u svrhu ugovora je dobrovoljno. Imajte na umu da u slučaju da nam ne ustupite sve osobne podatke potrebne za pružanje usluge koju nudimo (npr. potpisivanje ugovora, prijava za webinar itd.), nećemo moći pružati takve usluge.

Davanje suglasnosti je uvijek dobrovoljno i bez ikakvih negativnih posljedica. Međutim, želimo vas podsjetiti da neke usluge nećemo biti u mogućnosti pružiti bez vašeg pristanka, odnosno nakon povlačenja vašeg pristanka.

 

Svrha obrade osobnih podataka

Vaše osobne podatke možemo koristiti za jednu ili više sljedećih svrha:

 • komuniciranje s vama u vezi pružanja naših usluga i odgovaranje na vaše upite.
 • sklapanje ugovora i ispunjavanje obveza koje proizlaze iz sklopljenog ugovora. To uključuje posebno izvršenje zahtjeva i narudžbe poslane putem naše trgovine (na taj način možemo jamčiti uspješnu prijavu na naše događaje, webinare i da možete naručiti usluge ili proizvode putem online trgovine). Svi osobni podaci koje obrađujemo u vezi s narudžbama u našoj online trgovini obrađuju se s namjerom sklapanja i izvršenja sklopljenog ugovora s vama. U slučaju da nam ne ustupite sve podatke potrebne za izvršenje narudžbe, zadržavamo pravo odgoditi ili poništiti narudžbu.
 • u svrhu marketinške komunikacije (kao što je slanje e-pošte putem naših eNovosti, redovne pošte i SMS poruka, s ciljem obavještavanja o novim uslugama odnosno nadogradnjama postojećih usluga, događajima koje organizira WOTRA i/ili WOTRA poslovni partneri, o poslovnim prilikama te o drugim informacijama, uslugama i alatima).
 • za potrebe marketinške komunikacije, na temelju prilagođenih ili individualiziranih ponuda. Korištenje nekih osobnih podataka pomaže nam prilagoditi našu komunikaciju s vama kako bi vam bila što zanimljivija i korisnija. Na temelju određenih osobnih podataka, pojedinci se razvrstavaju u skupine, što znači da svaka takva stvorena grupa prima komercijalne poruke s različitim sadržajem. Prilikom razvrstavanja pratimo i aktivnost pojedinca. Marketinšku komunikaciju s prilagođenim odnosno individualiziranim ponudama izvršit ćemo samo na temelju vašeg izričitog pristanka.
 • provođenje pravnih zahtjeva i riješavanje sporova; Kako bismo zaštitili naše poslovanje i proveli i/ili zaštitili svoja prava, može doći do otkrivanja osobnih podataka. Vaše osobne podatke ćemo otkriti samo na način i pod uvjetima koji su propisani zakonom.
 • za statističku analizu prodaje naših usluga i proizvoda i korištenje naših web stranica, što predstavlja naš legitimni interes za održavanjem i/ili poboljšanjem našeg poslovanja.

Imate pravo povući vaš pristanak za bilo kakvu obradu osobnih podataka u bilo kojem trenutku. Možete nas pismeno obavijestiti o povlačenju vašeg pristanka na adrese navedene u poglavlju “Upravitelj osobnih podataka i kontaktni podaci” ove politike.

 

Razdoblje čuvanja osobnih podataka

Vaši osobni podaci se čuvaju u skladu s važećim zakonima i samo toliko dugo koliko je potrebno za postizanje svrhe za koju se podaci obrađuju (na primjer, kako bi se osiguralo da pristupite i upotrebljavate svoj online račun i on-line trgovinu, popunite svoje narudžbe, provjeravate svoje isplate i ispunjavate druge obveze na našoj ili vašoj strani, kako bismo osigurali pristup specifičnim informacijama koje su vam dostupne na portalu, kako bi se osiguralo da možete koristiti prednosti CollaboVentures mreže odnosno platforme ili primati eNovosti, i sl.).

Sve osobne podatke koje obrađujemo na osnovi zakona, čuvamo u okviru zakonsko određenog razdoblja.

Sve osobne podatke koje obrađujemo zbog izvođenja ugovornog odnosa s vama radi pružanja usluga, dužni smo čuvati za razdoblje koje je potrebno za izvršenje ugovora i još 5 godina nakon prestanka trajanja ugovora, osim u slučaju ako između vas i nas dođe do spora u vezi ugovora; u takvom slučaju pohranjujemo podatke još 5 godina nakon pravomoćne sudske presude ili nagodbe, a u slučaju da nije došlo do sudskog spora, vaše podatke čuvamo još 5 godina nakon dana mirnog rješavanja spora.

Sve osobne podatke koje obrađujemo na osnovi vaše privole ili našeg legitimnog interesa, čuvamo trajno do povlačenja privole od vaše strane, tj. do zahtjeva prekida obrade. Te podatke brišemo prije povlačenja privole od vaše strane samo ako je postignuta svrha obrade osobnih podataka ili ako je tako određeno zakonom.

Osobni podaci za koje je isteklo razdoblje pohrane (na primjer, zbog toga što je svrha za koju su prikupljeni ispunjena ili je postignut zakonski rok) bit će izbrisani, uništeni ili anonimizirani kako bi spriječili rekonstrukciju osobnih podataka.

 

Prijenos osobnih podataka

Vaše osobne podatke, koji se koriste samo za postizanje svrhe za koju su prikupljeni, možemo ustupiti određenim trećim osobama (takozvanim izvršiteljima obrade) koji za nas obavljaju određene zadatke u smislu obrade podataka. Od njih se traži da prate primjenjive zakone i odredbe politike zaštite osobnih podataka. Svaki izvršitelj obrade s kojim dijelimo osobne podatke može obraditi podatke samo za svrhe za koje su prikupljeni.

Vaše osobne podatke možemo proslijediti:

 • ugovornim partnerima koji nam pružaju poslovne usluge (npr. računovodstvene, zakonske, odvjetničke i druge slične usluge);
 • pružateljima online usluga koji nam omogućavaju distribuciju e-pošte i eNovosti (kao što su Mailchimp ili Mailjet), oglašavanje (npr. Google AdWords, LinkedIn Ads i Facebook Ads) i web analitiku (Google Analytics i Matomo Analytics);
 • pružateljima usluga podatkovnih centara gdje su smještene naše web stranice i portali;
 • kada to od nas zahtijeva zakon (npr. porezne vlasti, sudovi itd.).

Vaše osobne podatke možemo prenijeti trećim osobama izvan Europskog gospodarskog prostora (EEA), gdje ove podatke možemo obrađivati mi i treće strane. Pri svakom prijenosu izvan Europskog gospodarskog prostora, poduzet ćemo dodatne mjere kako bismo osigurali sigurnost vaših osobnih podataka.

 

Sloboda izbora

Pružanje osobnih podataka koje tražimo je dobrovoljno. Međutim, ako ih ne pružite, ne možete primati određene usluge, pristupiti svim funkcionalnostima naših online rješenja ili sklopiti ugovore s nama.

Davanje suglasnosti je uvijek dobrovoljno i bez ikakvih negativnih posljedica. Međutim, želimo vas podsjetiti da neke usluge nećemo biti u mogućnosti pružiti bez vašeg pristanka, odnosno nakon povlačenja vašeg pristanka.

 

Prava pojedinaca

U skladu s važećim zakonodavstvom koje se odnosi na područje zaštite osobnih podataka, imate sljedeća prava:

 • pristup osobnim podacima: Možete zatražiti informacije o tome obrađujemo li vaše osobne podatke, te možete zatražiti pristup vašim osobnim podacima i informacije o obradi (koje podatke obrađujemo i gdje su ti podaci dobiveni).
 • ispravak osobnih podataka: Možete zatražiti da ispravimo ili dopunimo nepotpune ili neispravne informacije koje obrađujemo o vama.
 • ograničenje obrade osobnih podataka: Možete zatražiti da ograničimo obradu vaših osobnih podataka.
 • brisanje osobnih podataka: možete zatražiti da vaše osobne podatke izbrišemo (međutim, ne možemo izbrisati one osobne podatke, koje koristimo zbog zakonskih potreba ili na temelju ugovornog odnosa).
 • ispis osobnih podataka: Možete zatražiti da vam vaše osobne podatke koje ste nam ustupili, posredujemo u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu. Jedna (besplatna) kopija vaših osobnih podataka dostavljena vam je u formatu koji ste naveli (ako je zahtjev predan elektroničkim putem i ne zahtijevate li drugačije, kopija se dostavlja u elektroničkom obliku). Za dodatne kopije koje tražite, možemo naplatiti razumnu naknadu, uzimajući u obzir troškove.
 • opoziv privole: Imate pravo u bilo kojem trenutku opozvati pristanak na korištenje vaših osobnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo na temelju vaše privole. Suglasnost može biti ukinuta na bilo koji pismen način naveden u poglavlju “Upravitelj osobnih podataka i kontaktni podaci” ove politike. Opoziv pristanka nema negativnih posljedica, ali je moguće da vam zbog opozivanja privole više nećemo biti u mogućnosti pružiti pojedine usluge.
 • prigovor na obradu osobnih podataka: Prigovor na obradu osobnih podataka: Imate pravo prigovoriti obradi vaših osobnih podataka prilikom obrade u svrhu izravnog marketinga ili za prijenos osobnih podataka trećim stranama u svrhu izravnog marketinga. Također možete prigovoriti obradi kada se vaši podaci koriste u svrhu izravnog marketinga pomoću prilagođenih ili pojedinačne ponude (“profiliranje”). Prigovor možete predati na bilo koji pismen način definiran u poglavlju “Upravitelj osobnih podataka i kontaktni podaci” ove politike.

 

Postupak ostvarivanja pojedinačnih prava

Sva prava možete ostvariti tako da nas kontaktirate pismeno putem bilo kojeg kanala definiranog u poglavlju “Upravitelj osobnih podataka i kontaktni podaci” ove politike.

U svrhu pouzdane identifikacije u slučaju ostvarivanja vaših prava u vezi s osobnim podacima, možemo zatražiti dodatne informacije od vas. Možemo odbiti postupak samo ako dokažemo da vas ne možemo pouzdano identificirati.

Na vaš zahtjev s kojim ostvarujete vaša prava u vezi s osobnim podacima, odgovoriti ćemo u roku od mjesec dana od primitka vašeg pismenog zahtjeva.

 

Ova politika o privatnosti sastavni je dio općih uvjeta i odredbi ove online trgovine i stupa na snagu 25. svibnja 2019. Mogu se s vremena na vrijeme i ažurirati. Zadržavamo pravo izmjene ili zamjene ove politike u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjene politike ove online trgovine. Sami ste odgovorni za pregled i upoznavanje s takvim promjenama svaki put kada pristupite bilo kojem dijelu ove online trgovine.